Tán gái, châm ngôn hay, status hay, thơ hay, câu nói hay Tin nhắn chúc mừng, tin nhắn đẹp, tán gái, truyện hay

7 câu chân lý đáng suy ngẫm của Đức Đạt Lai Lạt Ma

7 câu chân lý đáng suy ngẫm của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Đạt Lai Lạt Ma là một nhà lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo.

1/ Ðẹp, không phải là hút Người Vào, mà là giữ người Ở Lại

2/ Xấu, không phải tại Gương Mặt, mà ở tại Cách Sống

3/ Kính, không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới

4/ Hay, không phải là Ngạc Nhiên, mà là sự Thú Vị

5/ Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ

6/ Khéo, không phải tạo điều To, mà là làm điều Nhỏ

7/ Buồn, không phải do Bên Ngoài, mà vì ẩn ở Bên Trong.

- Dalai Lama -

Xem thêm: Những câu danh ngôn hay của Khổng Tử